Vesth Vennerne

Peter Vesth

Vesth Vennerne


Er en fanklub for Peter Vesth og hans musikalske Venner. Og musikalske venner dem er der mange af. Peter Vesth har i løbet af mere end 40 år som aktiv kunstner udgivet ca. 45 albums.


Vesth Vennerne

Blev stiftet i 1991 af nogle trofaste publikummer i Vise Vers Huset i Tivoli. Foreningen har udviklet sig, og er i dag en af Danmarks største fanklubber. Vi er mere end 500 Vesth Venner.  Fanklubbens motto er »Fest og Farver«.

Thorkil var jo en herlig medspiller i mange år, men nu har Peter allieret sig med harmonikavirtuosen Kristian Rusbjerg. Også den fantastiske violinist Vera Panitch ledsager Peter Vesth ved diverse koncerter. Begge elsker de Peter Vesths sange og melodier.


Arrangementer og ture i Vesth Vennerne

Vesth Vennerne har hvert år mange arrangementer, nævnes skal forårsfrokost på Bakken, sommerturen til Bornholm, diverse koncerter og som regel en udlandstur for at blot nævne nogle af dem. Vi har gennem årene besøgt Tyskland, Østrig, Polen, Malta, Irland og Skotland, nogle af stederne flere gange. På turene er der koncerter med Peter Vesth og bl. a. Kristian, Vera m. fl.


»Vesth Nyt« er foreningens blad

Det udkommer 3 gange om året og indeholder relevante historier og fortæller om kommende arrangementer, og om hvad der ellers sker både i og uden for fanklubben.www.vesthvennerne.dk


Er du som os

Til sang - fest og farver?

Og er du interesseret i at høre mere om Vesth Vennerne, så er du velkommen til at kontakte os på telefon eller pr. mail.


Vil du vil være medlem, kan du bare ringe eller sende en mail til

kassereren.

Irene Jensen,

Lindebo 21, st. lejl. 121

2630 Tåstrup

Tlf. 40 81 68 02   

E-mail: irene@postkasse.com

Du kan også kontakte formanden:

Tom Aggerholm, Kongovej 18, 2. tv., 2300 København S

Tlf. 40 46 28 73   

E-mail: tomaggerholm@gmail.com


Vi glæder os til at modtage din indmeldelse.


Ved indmeldelse opgiv venligst:

Navn/navne, adresse, postnummer og by

Gerne telefonnummer og e-mail adresse.

Årskontingent for en person     kr. 175,-

For 2 personer (samboende/par) kr. 300,-

Kontingent kan indbetales på giro 131 7822 eller overføres til bank reg.nr. 1551 konto 1317822.


Med festlig og Vesth-Venlig hilsen fra

Vesth Vennerne


e-mail: peter@petervesth.dk